Info - FAQ

Kan ik een proefles volgen?

Ja, dat kan. Doorheen het jaar is het steeds mogelijk één proefles te volgen. Gelieve u eerst in te schrijven via MyIlCigno (zie link bovenaan). Bij de opmerkingen kan u dan vermelden dat het om een proefles gaat.

Wat doe ik aan bij de eerste dansles/proefles?

Bij de eerste dansles is het voldoende om gemakkelijke sportkledij aan te doen. Als u beslist zich in te schrijven, vragen wij u het uniform aan te schaffen voor de lessen klassiek en modern jazz. Voor de andere lessen zal de leerkracht in de les toelichten wat verwacht wordt als kledij tijdens de dansles. 

Is er een uniform?

Er wordt aan onze leerlingen gevraagd om het uniform van de school te dragen tijdens de danslessen, omdat dit bevorderend is voor het groepsgevoel en de discipline.

Zijn jongens welkom?

Zeker en vast! Jongens zijn welkom in alle lessen (klassiek, modern jazz, hedendaags, hiphop, breakdance, musical,…).
We hebben vanaf september 2016 zelfs een les klassiek jongens! 

De lessen starten morgen of zijn al begonnen. Kan ik nog meedoen?

Het is mogelijk om aan te sluiten bij bepaalde lessen in het midden van het schooljaar. Gelieve contact op te nemen met ons via info@ilcigno.be.

Mag ik kijken terwijl mijn zoon/dochter les volgt?

Wij merken dat leerlingen snel afgeleid zijn met ouders aanwezig in de les. Om u de mogelijkheid te geven uw kind aan het werk te zien, organiseren wij jaarlijks openklasdagen en tweejaarlijks een voorstelling. 

Worden er voorstellingen en opendeurdagen georganiseerd?

Elk jaar houden wij openklasdagen waar u de mogelijkheid hebt een volledige les van uw dochter/zoon bij te wonen. Iedere twee jaar organiseren we tevens een optreden waar alle leerlingen van de school aan meewerken.

Daarnaast geven onze compagnieën klassiek, jazz en hiphop voorstellingen op verscheidene events en nemen ze regelmatig deel aan wedstrijden. 

Wat gebeurt er als mijn zoon/dochter gekwetst raakt tijdens de les?

Wanneer een leerling een ongeval heeft of zich kwetst tijdens de les, dan kunnen verzekeringspapieren aangevraagd worden bij Greet Volckaert via info@ilcigno.be 

Kan er een tussenkomst verkregen worden van de mutualiteit?

Via sommige ziekenfondsen kan een tussenkomst bekomen worden voor de betaling van de danslessen en vakantiekampen. 

Hoe maak ik een dot?