Huisreglement – Algemene voorwaarden

 • Onze uurroosters kunnen steeds onder voorbehoud gewijzigd worden.
 • Leerkrachten kunnen bij ziekte of zwangerschap vervangen worden. Wij doen er alles aan om elke les te laten doorgaan.
 • Het schooljaar start op maandag 5 september 2022.
 • Het schooljaar omvat 33 lessen en bijkomende repetities voor onze dansvoorstellingen. De lessen vinden wekelijks plaats behalve tijdens schoolvakanties, feestdagen en op 24 december. Opgelet! Er is steeds les de eerste zaterdag van de herfst/krokus/paasvakantie.
 • Opendeurdagen zullen telkens plaatsvinden op het einde van een semester. Tweejaarlijks wordt het kijkmoment op het einde van het jaar (2de semester) vervangen door een dansvoorstelling.
 • Iedere leerling heeft recht op een gratis proefles voor een les die hij/zij nog nooit gevolgd heeft.
 • In samenspraak met leerkrachten, directie en leerlingen wordt overlegd welke lessen er kunnen gevolgd worden.
 • De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
 • Een 15-beurtenkaart is 1 jaar geldig en dient telkens voorgelegd te worden bij de dansleerkracht. De leerkracht tekent deze kaart iedere les af.
 • Wanneer er te weinig inschrijvingen zijn voor een welbepaalde les kan deze les geannuleerd worden of samengevoegd worden met een andere les.
 • Geef telkens jouw juiste contactgegevens op. Wanneer deze wijzigen, gelieve dit altijd aan ons door te geven.
 • De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor leerlingen, enkel bij jonge kinderen zijn begeleiders toegestaan.
 • Kleine kindjes gaan best nog eens voor de les naar het toilet.
 • Voor de les wordt er gewacht op de leerkracht op een afgesproken plaats (wordt in het begin van het schooljaar afgesproken)
 • We verwachten iedereen op tijd in de les in het juiste uniform, kapsel, en schoeisel, zonder juwelen.
 • Waardevolle voorwerpen laat je het best thuis, wij zijn niet verantwoordelijk bij verlies of diefstal.
 • Het is verboden te drinken met bekertjes van de automaat aan de kraan van het toilet.
 • De kleedkamers worden altijd netjes achtergelaten. Verloren voorwerpen verzamelen wij aan het onthaal van de school. Ook het materiaal in de danszalen wordt met respect behandeld.
 • Gelieve alles te naamtekenen.
 • Een GSM wordt niet toegestaan tijdens de les. Alsook eten wordt niet tijdens de les toegelaten.
 • Toon respect voor de medewerkers van Il Cigno en je medeleerlingen.
 • Indien de lessen door overmacht (COVID-19, pandemie…) niet kunnen doorgaan, zullen online lessen / buitenlessen worden voorzien. Deze lessen gelden als volwaardige lessen en dienen dus als compensatie voor de gewone lessen.
 • Volg ons zeker op social media (facebook, instagram) voor het laatste nieuws en updates onder andere i.v.m. vakantiedagen.

ANNULERING

 • Het inschrijvingsgeld wordt na de start van de eerste les niet terug betaald. Wanneer je langdurig gekwetst of ziek bent, kan je het lesgeld terugvorderen (onder de vorm van een waardebon) na het voorleggen van een medisch attest en in overleg met Greet Volckaert.
 • Er zal een aftrek van €15,- administratiekost gebeuren bij terugbetaling wegens annulatie voor de start van de lessen.

PRIVACY

 • Onze dansers en publiek gaan bij inschrijving akkoord dat de door Dansstudio's Il Cigno georganiseerde activiteiten gefotografeerd kunnen worden en / of op video vastgelegd kunnen worden voor publiciteitsdoeleinden van de dansstudio. Tenzij men expliciet de toestemming niet verleend bij inschrijving via de opmerkingen. Deelnemers maken in geen enkel geval aanspraak op portretrecht.