Huisreglement – Algemene voorwaarden

 • Onze uurroosters kunnen steeds gewijzigd worden
 • Docenten, trainers en coaches kunnen bij ziekte of zwangerschap vervangen worden. Wij doen er alles aan om elke les, activiteit te laten doorgaan.
 • Het schooljaar start altijd de tweede week van september en eindigt de eerste zondag van juni.
 • De lessen tijdens het schooljaar gaan altijd door met uitzondering van de schoolvakanties, Hemelvaartweekend en feestdagen. Tijdens de schoolvakanties organiseren we kampen, summer schools, stages en workshops.
 • Er is steeds les de eerste zaterdag en zondag van een schoolvakantie, tenzij dit een feestdag is.
 • Er kan steeds een gratis proefles aangevraagd worden voor een les die hij/zij nog nooit gevolgd heeft.
 • In samenspraak met Joke en Nele, de leerkracht, trainer of coach wordt overlegd welke lessen er gevolgd kunnen worden.
 • De inschrijving voor een les, event, kamp is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
 • De studio’s in het hoofdgebouw zijn vrij toegankelijk voor leden van Il Cigno.
 • Een 15-beurtenkaart is 1 jaar geldig en dient telkens voorgelegd worden ter ondertekening.
 • Wanneer er te weinig inschrijvingen zijn voor een les of activiteit, kan deze afgeschaft worden of samengevoegd worden met een andere les of activiteit.
 • De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor leden.
 • Voor bepaalde lessen hebben wij een uniform (ballet, jazz, musical)
 • Buitenschoeisel is niet toegelaten in de studio’s. Voorzie binnenschoenen.
 • Het inschrijvingsgeld wordt na de start van de eerste les niet terug betaald. Wanneer je langdurig gekwetst of ziek bent, kan je na het voorleggen van een medisch attest het lesgeld terugvorderen onder de vorm van een waardebon. Dit geldt ook tijdens de vakantiekampen.
 • Indien de lessen door overmacht (COVID-19, pandemie…) niet kunnen doorgaan, zullen online lessen / buitenlessen worden voorzien. Deze lessen gelden als volwaardige lessen en dienen dus als compensatie voor de gewone lessen.

  PRIVACY

  • Onze leden en publiek gaan bij inschrijving akkoord dat de door Il Cigno georganiseerde activiteiten, events, lessen, kampen gefotografeerd kunnen worden en/of op video vastgelegd kunnen worden voor publiciteitsdoeleinden van Il Cigno. Tenzij men expliciet de toestemming niet verleend bij inschrijving door een mailtje te sturen naar info@ilcigno.be en het vermelden bij opmerkingen in je My Il Cigno account.