Info - Huisreglement

 • Onze uurroosters kunnen steeds onder voorbehoud gewijzigd worden.
 • Leerkrachten kunnen bij ziekte of zwangerschap vervangen worden. Wij doen er alles aan om elke les te laten doorgaan.
 • Iedere leerling heeft recht op een gratis proefles voor een les die hij/zij nog nooit gevolgd heeft.
 • In samenspraak met leerkrachten, directie en leerlingen wordt overlegd welke lessen er kunnen gevolgd worden.
 • De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. Het eerste semester moet betaald zijn tegen eind september, het tweede semester tegen eind februari.
 • Een 15-beurtenkaart is 1 jaar geldig en dient telkens voorgelegd te worden bij de dansleerkracht. De leerkracht tekent deze kaart iedere les af.
 • Wanneer er te weinig inschrijvingen zijn voor een welbepaalde les kan deze les geannuleerd worden of samengevoegd worden met een andere les.
 • Het inschrijvingsgeld wordt na de start van de eerste les niet terug betaald. Wanneer je langdurig gekwetst of ziek bent, kan je het lesgeld terugvorderen na het voorleggen van een medisch attest en in overleg met Greet Volckaert.
 • Er zal een aftrek van de administratiekost gebeuren bij terugbetaling wegens annulatie.
 • Geef telkens jouw juiste contactgegevens op. Wanneer deze wijzigen, gelieve dit altijd aan ons door te geven.
 • De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor leerlingen, enkel bij jonge kinderen zijn begeleiders toegestaan.
 • Kleine kindjes gaan best nog eens voor de les naar het toilet.
 • Voor de les wordt er gewacht op de leerkracht op een afgesproken plaats (wordt in het begin van het schooljaar afgesproken)
 • We verwachten iedereen op tijd in de les in het juiste uniform, kapsel, en schoeisel, zonder juwelen.
 • Waardevolle voorwerpen laat je het best thuis, wij zijn niet verantwoordelijk bij verlies of diefstal.
 • Het is verboden te drinken met bekertjes van de automaat aan de kraan van het toilet.
 • De kleedkamers worden altijd netjes achtergelaten. Verloren voorwerpen verzamelen wij aan het onthaal van de school. Ook het materiaal in de danszalen wordt met respect behandeld.
 • Gelieve alles te naamtekenen.
 • Een GSM wordt niet toegestaan tijdens de les. Alsook eten wordt niet tijdens de les toegelaten.
 • Toon respect voor de medewerkers van Il Cigno en je medeleerlingen.
 • Onze dansers en publiek zijn ervan bewust dat de door Dansstudio's Il Cigno georganiseerde activiteiten gefotografeerd kunnen worden en / of op video vastgelegd kunnen worden voor publiciteitsdoeleinden van de dansstudio. Deelnemers maken in geen enkel geval aanspraak op portretrecht.